Archive for June, 2010

Apabila muslim berkata kristian menyembah berhala dengan menyembah patung, kristian di gereja protestant sangat tersinggung dan jawapan mereka kami tidak menyembah patung, yang menyembah patung bukan kami tetapi orang katolik. Oleh itu kepada pendebat muslim, hal ini penting untuk diketahui.

Menurut orang islam, apa pun alasan adalah tidak diterima menggunakan apa pun dalam bentuk patung sebagai sembahan. Patung tempat tinggal syaitan kata mereka. Apapun tegahan pihak luar, umat katolik tetap berbangga guna arca pada salib. Umat katolik tidak peduli kata orang luar. Mereka selesa mengguna arca pada salib sama ada bersaiz besar atau kecil, di pasang di kereta, di rumah, bilik, sawah pertanian, pejabat, kerana mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ianya memberi kelegaan kepada si pemakainya. Seolah-olah berkat Tuhan sentiasa di sisinya. Inilah yang dirasakan oleh si pemakai.

Sesetengah umat menggunakan arca (patung) pada salib sebagai melambangkan mereka adalah umat katolik di dunia.

Pendebat islam selalunya mengambil petikan di Kisah Para Rasul untuk mempersoalkan agama kristian. Kata mereka, kristian hanya disebut selepas kematian Yesus. Kata mereka, kristian hanya disebut pertama kali di Antiokia. Kata mereka, oleh sebab itu ajaran kristian yang ada bukanlah ajaran Yesus yang sebenar. Mereka mendakwa ajaran kristian yang sekarang adalah dari Paulus and the gengs. Maksudnya Petrus yang disebut sri paus katolik yang pertama turut tergolong dalam the gengs tersebut.

Siapakah sebenarnya yang menggelar pengikut Yesus sebagai kristian? Kenapa mereka disebut sebagai kristian? Apa kelainan yang mereka tunjukkan sehingga digelar kristian? Saya yakin mereka disebut kristian kerana mereka percaya bahawa Yesus telah wafat untuk tujuan penebusan manusia. Inilah kristian yang pertama iaitu percaya bahawa Yesus benar-benar disalibkan dan mati di kayu salib.

Hal yang kedua, apa lagi yang menyebabkan pengikut-pengikut Yesus disebut kristian? Jawapan saya ialah kerana mereka ini telah menggunakan istilah baptis untuk mencari pengikut. Yesus dibaptis di sungai Jordan, upacara inilah yang ditiru oleh pengikut-pengikut ini. Siapa lagi yang meneruskan ajaran Yesus kalau Yesus sudah tiada lagi di dunia? Tugas menyebarkan injil tentulah dipertanggungjawabkan kepada para murid-murid Yesus. Apa maksud injil? Injil pada pengertian kristian bermaksud Berita Baik. Apakah berita baik itu? Ianya tentang Yesus.

http://id.wikipedia.org/wiki/Skisma

Untuk melihat apa yang telah terjadi, klik link-link yang diberikan. Sama-samalah kita kaji kerana apabila debat atau dialog agama berlaku, rugi kalau tidak kaji maklumat di sana.

Apabila saya lihat alkitab saya, isi kandungannya ialah:

1. Perjanjian lama, ada 39 bab

2. Deuterokanonika, ada 10 bab

3. Perjanjian baru, ada 4 injil, 1 kisah para rasul, 13 surat kiriman paulus, 1 ibrani tidak diketahui penulisnya, 7 bab ditulis oleh 4 nama berbeza dan yang terakhir 1 wahyu.

Sesetengah pendebat islam kata paulus telah memutar belitkan injil 4 (matius, markus, lukas dan yohanes). Bagaimana pihak kristian menjawab hal ini jika pengetahuannya paulus tidak ada kena mengena dengan penulisan injil 4? Menurut keyakinan saya sendiri, paulus hanya terlibat dalam surat tulisannya sahaja, bukannya pada injil 4.

Kej 1:1  Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
  Kej 1:2  Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
  Kej 1:3  Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” Lalu terang itu jadi.
  Kej 1:4  Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap.
  Kej 1:5  Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
  Kej 1:6  Berfirmanlah Allah: “Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.”
  Kej 1:7  Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian.
  Kej 1:8  Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua.
  Kej 1:9  Berfirmanlah Allah: “Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering.” Dan jadilah demikian.
  Kej 1:10  Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai-Nya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
  Kej 1:11  Berfirmanlah Allah: “Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.” Dan jadilah demikian.
  Kej 1:12  Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
  Kej 1:13  Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
  Kej 1:14  Berfirmanlah Allah: “Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun,
  Kej 1:15  dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi.” Dan jadilah demikian.
  Kej 1:16  Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
  Kej 1:17  Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi,
  Kej 1:18  dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
  Kej 1:19  Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.
  Kej 1:20  Berfirmanlah Allah: “Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.”
  Kej 1:21  Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
  Kej 1:22  Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya: “Berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak.”
  Kej 1:23  Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
  Kej 1:24  Berfirmanlah Allah: “Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar.” Dan jadilah demikian.
  Kej 1:25  Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
  Kej 1:26  Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.”
  Kej 1:27  Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
  Kej 1:28  Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”
  Kej 1:29  Berfirmanlah Allah: “Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.
  Kej 1:30  Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.” Dan jadilah demikian.

Komen:

Lihat dimana ayat yang dapat menjadi pertentangan antara kristian dengan muslim. Petikan ayat ini adalah dari versi katolik. Sama ayat di buku yang saya ada. Sesiapa ada maklumat tentang tajuk ini, boleh dilinkkan ke sini supaya dapat kita kaji bersama-sama untuk tujuan belajar.

Sakit hati saya bila pendebat muslim kata kristian ini kafir. Saya tidak salahkan mereka kerana pada kepercayaan islam, selain islam adalah kafir. Bagaimana pula jika kristian berkata selain kristian (di luar Yesus) adalah kafir? Hal ini terjadi lebih kurang sama halnya pada zaman kristian awal yang mana kristian timur mengatakan kristian barat kafir atau sesat, begitu juga sebaliknya.

Hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak kekal. Hidup di akhirat adalah kekekalan. Pihak kristian percaya destinasi syurga kristian dengan destinasi syurga muslim adalah sama. Jangan sekali-kali sebut hal syurga kalau masih kafir kata sesetengah dari blogger muslim. Apakah syurga itu milik mutlak orang islam? Tentu tidak kata umat kristian. Jangan hairan kalau kita kelak jumpa di syurga kata salah seorang kristian berseloroh. Saya masih ingat pada satu homili (kotbah) lama dahulu, katekis berkata, jangan kamu hairan kalau kamu jumpa ustaz di syurga, katanya.